Difo

DIFO

 

Klubbarna inom Mellannorrlänska Distriktet av

Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) deltar i det som kallas Distriktfotostämmans salonger, DIFO.

Tävlingen brukar redovisas i slutet av april/början av maj varje år, med inlämning slutet av februari/början på mars.

Varje deltagare får delta med max tre bilder per klass i dessa klasser:

 

Färg påsikt

Svartvit påsikt

Digitalt