Kontakt
Styrelsen 2019


Ordförande Kent Backeby tel. 070 577 96 83 kent.backeby@helsingenet.com

Kassör Stefan Persson tel. 070-5522162 stefan-persson@live.se

Sekreterare Stefan Eriksson tel. 073-0365920

Ledamot Håkan Thyr tel. 073-2400114

Ledamot Johnny Eng tel. 072-2008046

Ledamot  Maria Brunkes tel. 073-0566235

Suppleant Carina Norling tel. 072-2039579

Suppleant Thomas Lundman tel. 070-5538912